8 dec – Heddagymnasiet

8 dec - Heddagymnasiet

När

08/12/2022    
12:00 - 13:00

Lunchmöte på Hedda Gymnasiet.

Framtidens skola för framtidens elever – Skanska bygger Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan i Lund. Huset är ritat av Wingårds arkitekter. Skolan kommer att vara en levande mötesplats för ungdomar, pedagoger, personal och lundabor. Elever från hela Skåne söker sig till Lunds gymnasieskolor och trenden ser ut att hålla i sig. De fyra gymnasieskolorna Katedralskolan, Spyken, Polhem och Vipan kompletteras nu med ännu en, Hedda Anderssongymnasiet. Första inflyttning kommer att ske sommaren 2023. Skolan kommer att stå helt klar 2024.

Produktionschefen Philip Pedersen Breve berättar om projektet och guidar oss runt.