Prel Oktober – Oceanhamnen i Helsingborg

Plats:
Datum: 14/10/2021
Tid: 17:00 - 18:00


I oktober planerar vi för ett besök i Oceanhamnen i Helsingborg. Det är en stadsdel i anslutning till Helsingborg C. Området, som är byggt på en pir, har en hög agenda vad gäller hållbarhet och kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor. Det kommer att finnas mötesplatser längs kajer, på torg och i parker vilket bidrar till att skapa liv och rörelse.

Den industriella hamnen förvandlas till en spännande stadsdel där detaljer från hamnverksamheten stärker områdets karaktär och påminner om områdets historia.

Dennis Kerkhof, projektledare H+, Helsingborg stad kommer  att föreläsa.