Chroma Arkiterkter – ny sponsor

Chroma Arkitekter har uppdrag som sträcker sig från utredningsskede med analys och programarbete till gestaltning och färdigprojektering inom bygg och inredning.

SSBS välkomnar Chroma Arkitekter  till SSBS nätverk.